Melissa Landers - Invaded
Serie: Alienated #2
Genre: Science Fiction, Young Adult
Gepubliceerd: 2015
Waardering: ★★★★☆
Add to Goodreads
The romantic sequel to Alienated takes long-distance relationships to a new level as Cara and Aelyx long for each other from opposite ends of the universe...until a threat to both their worlds reunites them. Cara always knew life on planet L’eihr would be an adjustment. With Aelyx, her L’eihr boyfriend, back on Earth, working to mend the broken alliance between their two planets, Cara is left to fend for herself at a new school, surrounded by hostile alien clones. Even the weird dorm pet hates her. Things look up when Cara is appointed as human representative to a panel preparing for a human colony on L’eihr. A society melding their two cultures is a place where Cara and Aelyx could one day make a life together. But with L’eihr leaders balking at granting even the most basic freedoms, Cara begins to wonder if she could ever be happy on this planet, even with Aelyx by her side. Meanwhile, on Earth, Aelyx, finds himself thrown into a full-scale PR campaign to improve human-L’eihr relations. Humans don’t know that their very survival depends on this alliance: only Aelyx’s people have the technology to fix the deadly contamination in the global water supply that human governments are hiding. Yet despite their upper hand, the leaders of his world suddenly seem desperate to get humans on their side, and hardly bat an eye at extremists’ multiple attempts on Aelyx’s life. The Way clearly needs humans’ help . . . but with what? And what will they ask for in return?

Voordat ik begon aan dit boek las ik eerst het tussenboek Until Midnight.

Het is kort maar leuk en het verhaaltje past precies tussen deel 1 en 2 . Het is echter niet zo dat je hem moet lezen om het vervolg te kunnen begrijpen.

Speelde het eerste deel zich af bij ons op aarde, Invaded laat ons heen en weer reizen tussen aarde en de planeet L’heir.

Dit maal is Cara de alien op een planeet vol tegenstanders en moet ze hen op haar hand zien te krijgen. En ondertussen is Aelyx druk bezig om het vertrouwen van ons aardse mensen (terug) te winnen. En allebei zijn ze hun leven niet zeker.

Cara wordt constant op een sluwe wijze de schuld in de schoenen geschoven van misdrijven die ze niet heeft begaan. Gevaarlijk op een planeet waar je voor het minste of geringste de doodstraf kan krijgen.
Op aarde zijn we minder sluw, daar worden er rechtstreeks aanslagen op Aelyx’s leven gepleegd.

Al die tegenslagen hebben hun weerklank op de starcrossed lovers.
Cara begint meer en meer te twijfelen over haar besluit om zich op L’heir te vestigen. En Aelyx weet dat, zolang hij gevaar loopt op aarde, hij hier ook niet kan blijven. Het ziet er naar uit dat ze een toekomst zonder elkaar tegemoet gaan…

In het kort:

Invaded is een leuk vervolg op Alienated. Vooral omdat we het dit keer ook vanaf de planeet L’heir kunnen volgen. En dat is een heel andere wereld dan wij gewend zijn.

De planeet is vrijwel kleurloos, de cover geeft dat goed weer (behalve de kleding van Cara, die zou grijs-bruin moeten zijn). De bewoners zijn koud en afstandelijk en fysiek contact is iets wat als abnormaal wordt beschouwd.

Wat leuk was om te lezen is hoe de aliens reageren op een ‘indringer’. Ook al zijn onze cultuur en samenleving totaal verschillend, ons gedrag is precies hetzelfde als het gaat om het onbekende.