Serie: Awakening Dreams #1
Genre: Young Adult, Paranormal, Mythology
Gepubliceerd: juli 2011
Taal: Engels
Waardering: ★★★☆☆
Add to Goodreads
In de schaduw van de Rocky Mountains, bevinden zich Griekse goden onder de bevolking en er ontvouwt zich een strijd om de liefde en schoonheid te vernietigen die alle kunst en muziek mogelijk maakt.
Grace weet alleen dat ze wordt betoverd door de muziek van Ben, die er zeker van lijkt te zijn dat hij altijd verliefd op haar is geweest. Dan wordt ze het doelwit van mysterieuze aanvallen op school en in de stad.  Als Grace zich bewust wordt van de connectie van haar dromen met de werkelijkheid beseft ze dat haar een groter lot wacht dan ze ooit had kunnen dromen. In Grace Awakening is een moderne eerste liefde verstrengeld met een oude mythe. Twilight ontmoet Percy Jackson.

Review:

Toen er mensen gevraagd werden om dit boek te lezen en er daarna een beoordeling over te schrijven aarzelde ik geen moment na het lezen van de laatste regel van de samenvatting “Twilight ontmoet Percy Jackson”. Aangezien beide serie’s tot mijn favorieten horen kon ik niet anders dan denken dat ik dit boek geweldig zou gaan vinden.
Helaas was dat niet zo.
Grace is de hoofdpersoon en ik weet niet wat ik van haar moet denken. Ze is zo ongelofelijk passief. Ze accepteert zonder meer de vreemde dingen die om en rond haar gebeuren. Pas veel later, na meerdere vreemde gebeurtenissen, begint ze vragen te stellen maar wanneer ze daar geen antwoord op krijgt laat ze het er ook weer bij zitten. Heel irritant. Ben is een mysterie. Hij zit 2 klassen hoger dan Grace, is bijna altijd in de buurt als er iets vreemds gebeur en werpt zich op als haar beschermer. Hij gedraagt zich als een love-sick puppy en zijn cryptische liefdesverklaringen en haar acceptatie ervan zonder ook maar 1x te vragen naar wat hij nou precies bedoelt vond ik zondermeer frustrerend. Josh de bad-boy en Lloyd de komiek waren karakters waarvan ik wat meer had willen lezen. En aan het eind ben ik nog niks wijzer geworden. Ik heb geen idee welke rol Grace of alle andere karakters nou eigenlijk spelen en wat er nu precies gaande is. Ik vond hem leuk maar erg verwarrend.

My review in English:

Synopsis:
Within the shadow of the Rocky Mountains, Greek gods are walking among the population and a battle is unfolding to the destroy love, beauty and radiance that makes all art and music possible. Grace only knows that she is incapacitated by the music of Ben, who seems sure that he's been in love with her forever. She also knows that she has become the target of mysterious attacks in school and around the city. As she awakens to the connection her dreams have to another world, Grace realizes she has a bigger destiny than she could have imagined. In Grace Awakening modern first love is entangled with ancient myth. It's Twilight meets Percy Jackson.
I did not hesitate when people were asked to read and write a review of this book after reading the last line of the summary: "Twilight meets Percy Jackson". Since both series belong to my favorites, I could not help but think that this could be an amazing story.
Unfortunately it was not.
Grace is the main character and I don’t know what to say or think about her. She is incredibly passive. She accepts without questioning the strange things that happen to her. Very annoying. Ben is a mysterious boy. He is always around when something strange happens and casts himself as her protector. He behaves like a love-sick puppy and his cryptic declarations of love and her acceptance of it without even asking what he means were very frustrating. Josh, the bad-boy and Lloyd, the comedian, were characters I would have loved to read more about. They seemed more real than the other characters. I still don't  have a clue what role Grace or any of the other characters are playing and exactly what is going on. The story was nice but very confusing.